Sund Vægt

Sund Vægt er et tilbud til børn og unge med svær overvægt i alderen 2-16 år og deres familier.

Vi tilbyder behandlingsforløb til familier med børn og unge i alderen 2-16 år, som har svær overvægt. Barnet eller den unge skal enten bo, gå i daginstitution eller gå i skole i Københavns Kommune.

Behandling

Et behandlingsforløb består af familiesamtaler, hvor én eller begge forældre deltager sammen med barnet eller den unge. 

Ved familiesamtalerne undersøger vi barnet eller den unges helbred og arbejder med, hvad der skal til for, at barnet eller den unge opnår en sund vægt. Samtalerne tager altid afsæt i familiens hverdag.

Foruden familiesamtaler tilbyder vi psykologsamtaler, ugentlige aldersopdelte træningstilbud til alle børn og unge mellem 6 og 16 år, samt madværksteder for hele familien.

Teamet

En familie møder typisk 3-5 medarbejdere fra vores tværfaglige team, der alle har faglig viden om overvægt.

Teamet består af sundhedsplejersker, sygeplejersker, kost- og motionsvejledere, psykologer, læger og en socialrådgiver. Sammen hjælper vi med individuelle løsninger, der kan skabe forandringer.

Sted

Sund Vægt foregår i Center for Børn og Unges Sundhed.

Tavshedspligt

Vi har tavshedspligt og videregiver ikke informationer uden, at familien er informeret om det.

Træningshold

Som en del af behandlingsforløbet tilbyder vi ugentlige aldersopdelte træningshold for børn og unge mellem 6 og 16 år.

De yngste børn laver sjove aktiviteter som fx boldspil, lege, dans og konditionstræning. De unge får pulsen op med blandt andet cirkeltræning, styrketræning og konditionstræning både på maskiner og som hold.

Det er vores kost- og motionsvejledere, der står for alle aktiviteter, og aktiviteterne bliver tilrettelagt ud fra børnenes eller de unges alder, niveau og behov. På træningsholdene går der kun børn og unge fra Sund Vægt.

Træningsholdene foregår i træningslokalerne i Center for Børn og Unges Sundhed.

Madværksted

Deltag i madværksted og få inspiration til sund og nem hverdagsmad.

Familier i et behandlingsforløb kan deltage på et madværksted, hvor de kan få råd og vejledning i måltidsmængder, mæthedsfornemmelse og tilberedning af sund og nem hverdagsmad.

Ved et madværksted tilbereder familier mad ud fra et bestemt tema såsom sunde madpakker, børnenes livretter eller årstidsretter. Alle familier spiser den tilberedte mad sammen. Vi tager hensyn til religion i vores indkøb af madvarer.

Madværkstedet foregår i træningskøkkenet i Center for Børn og Unges Sundhed.

Bliv henvist til forløbet

Alle børn og unge mellem 2-16 år, som har svær overvægt, og som enten bor, går i daginstitution eller går i skole i Københavns Kommune kan blive henvist til behandling.

BMI-beregner

For at finde ud af om børn eller unge har svær overvægt, skal du kende deres BMI. Brug vores beregner til at udregne BMI.