Gratis online temaoplæg om Sund digital trivsel

Få viden og gode råd om sund digital trivsel og konkrete anbefalinger om børn og unges digitale liv. Til københavnske forældre med børn i 0.-4 klasse.

Lyt med, når vi holder et online temaoplæg om ’Sund digital trivsel’ for forældre i Københavns kommune, som har børn i grundskolealderen. 

De online temaoplæg sætter blandt andet fokus på skærmvaner, søvn, leg og bevægelse samt betydningen af forældres opmærksomhed på og dialog med deres børn om muligheder og faldgruber i deres digitale liv. 

Sund digital trivsel – særligt målrettet forældre med børn i 0.-4. klasse

Oplægget holdes på følgende tidspunkter (det samme oplæg): 

  • Onsdag den 22. maj kl. 20:00-21:00
  • Mandag den 10. juni kl. 20:00-21:00