Astma

Astmatilbuddet støtter børn og unge mellem 5-24 år til et godt liv med astma.

Vi tilbyder astmaforløb til alle børn og unge mellem 5-24 år, som har astma og bor i Københavns Kommune. Tilbuddet er opdelt i familie- og ungeforløb, og tilbydes både som gruppe- og individuelle forløb. 

Familieforløb for børn 5-14 år

Vi tilbyder familieforløb til børn 5-14 år sammen med deres forældre. Familieforløbene tilbydes både som gruppe og individuelle forløb. 

Familieforløb – grupper

Familieforløbet i grupper for børn og deres forældre består af 4 mødegange og op til 2 individuelle samtaler. 

De 4 mødegange består af undervisning om livet med astma for børn ved en sygeplejerske, mens forældrene lytter på og leg og bevægelse, hvor børnene er aktive sammen med en fysioterapeut. Forældrene modtager også undervisning i, hvordan de støtter op om deres børns astma. 

Undervisningen til både børn og forældre tager udgangspunkt i forskellige tematikker inden for børneastma bl.a. medicinhåndtering, astma og fysisk aktivitet og håndtering af forværringer. 

Alle familier bliver tilbudt op til to individuelle samtaler med sygeplejersken undervejs i forløbet, hvor de kan få konkret rådgivning i forhold til netop deres familieliv. Familier, der har spørgsmål om sociale forhold i relation til deres astma har også mulighed for at tale med en socialrådgiver.

Der tilbydes løbende nye gruppeforløb. Spørg til datoer og tidspunkt ved tilmelding.

Familieforløb – individuelle

De individuelle familieforløb for børn og deres forældre består af op til 4 individuelle samtaler, hvor forældre og børn får undervisning og vejledning. 

Undervisningen i samtalerne tager udgangspunkt i forskellige tematikker inden for børneastma bl.a. medicinhåndtering, astma og fysisk aktivitet og håndtering af forværringer.

Ved samtalerne taler familierne med en sygeplejerske og fysioterapeut. Ved behov har familierne også mulighed for at tale med en socialrådgiver.

Ungeforløb for unge 15-24 år

Vi tilbyder ungeforløb til unge 15-24 år. Ungeforløbene tilbydes både som gruppe- og individuelle forløb. 

Ungeforløb – grupper

Ungeforløbet i grupper består af 4 mødegange og op til 2 individuelle samtaler. 

De 4 mødegange består af undervisning om livet med astma ved en sygeplejerske og træning og bevægelse sammen med en fysioterapeut. 

Undervisningen tager udgangspunkt i forskellige tematikker inden for astma bl.a. medicinhåndtering, astma og fysisk aktivitet og håndtering af forværringer. 

Alle unge bliver tilbudt op til to individuelle samtaler med sygeplejersken undervejs i forløbet, hvor de kan få konkret rådgivning i forhold til deres hverdagsliv. Unge, der har spørgsmål om sociale forhold i relation til deres astma har også mulighed for at tale med en socialrådgiver.

Der tilbydes løbende nye gruppeforløb. Spørg til datoer og tidspunkt ved tilmelding. 

Ungeforløb – individuelle

De individuelle ungeforløb består af op til 4 individuelle samtaler, hvor unge får individuel undervisning og vejledning. 

Samtalerne tager udgangspunkt i forskellige tematikker inden for astma hos unge bl.a. medicinhåndtering, astma og fysisk aktivitet og håndtering af forværringer.

Ved samtalerne taler de unge med en sygeplejerske og fysioterapeut. Ved behov har de unge også mulighed for at tale med en socialrådgiver.

Sted

Alle forløb i astmatilbuddet foregår i Center for Børn og Unges Sundhed.

Spørgsmål til astmatilbuddet

Har du spørgsmål mv., er du altid velkommen til at ringe til os på telefon 35 30 33 39 eller sende en mail til astma@kk.dk

Bliv tilmeldt til et forløb

Familier og unge kan selv tilmelde sig til et forløb. Din/jeres læge, sundhedsplejersker eller anden fagperson kan også hjælpe med at henvise.

Astmatilbud for voksne

For voksne fra 25 år og op, der har astma, tilbyder vi et gratis astmatilbud i Center for Lungesygdomme.