Københavns Kommunes logo

Om centret

I Center for Børn og Unges Sundhed kan du få vejledning og støtte til et børn- og ungdomsliv i trivsel.

Center for Børn og Unges Sundhed har tilbud til børn og unge mellem 2 og 30 år, der enten bor eller går i skole i Københavns Kommune.

Tilbuddene favner blandt andet behandling af svær overvægt og støttende samtaler på ungdomsuddannelser. Fælles for alle tilbud er, at de har til hensigt at hjælpe børn og unge til en bedre fysisk, psykisk og social sundhed.

Center for Børn og Unges Sundhed har mange dygtige medarbejdere, der arbejder tæt sammen på tværs af faggrupper. Du kan blandt andet møde:

  • Kost- og motionsvejledere
  • Læger
  • Sundhedsplejersker
  • Sygeplejersker
  • Psykologer.

Hvilke faggrupper du møder afhænger af tilbuddet og dine behov. Foruden de nævnte faggrupper består centret også af en centerchef, teamledere og en sundhedskonsulent.