Forløb i grundskoler: Sund digital trivsel

Er du lærer i Københavns Kommune, kan du booke et gratis forløb for elever og forældre i 0.-4.klasse. Forløbet ’Sund digital trivsel’ består af oplæg og øvelser for både elever og deres forældre.

Formålet med ’Sund digital trivsel’ er at give elever og forældre en bedre forståelse for muligheder og faldgruber i det digitale liv. Derudover er der fokus på at etablere sunde digitale vaner i en tidlig alder. 

Forløbet er todelt og består af:

  1. Et klassemøde med eleverne i undervisningstiden
  2. Et forældremøde uden for undervisningstiden.

Begge møder inviterer til dialog og refleksion blandt elever og forældre. Til møderne vil der være fokus på blandt andet skærmbrug og -vaner, søvn, leg, bevægelse, digitale fællesskaber og gaming. Formålet er at give elever og forældre redskaber og handlekompetencer, så de sammen kan skabe balance i deres digitale og ikke-digitale liv. 

’Sund digital trivsel’ afholdes af Center for Børn og Unges Sundhed, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns kommune.