Københavns Kommunes logo

Evaluering af Sund Vægt

Læs mere om tilbuddet Sund Vægts effekter i vores kvalitative og kvantitative evaluering.

Bemærk, at siden udgivelsen af de to evalueringer er centrets navn ændret fra BørneVægtsCentret til Center for Børn og Unges Sundhed - Kbh, ligesom centrets tilbud til børn med svær overvægt er videreudviklet.

Tilbuddet til børn med svær overvægt hedder i dag Sund Vægt og er én blandt flere tilbud i Center for Børn og Unges Sundhed - Kbh. Den overordnede ramme for arbejdet med børn med svær overvægt, som er beskrevet i de to evalueringer, er stadig gældende og de metodiske tilgange mv. danner fortsat grundlag for arbejdet i tilbuddet.